LearnInTouch, connecting teachers with their learners

Med LearnInTouch kan du lära och lära ut med din egen web plattform

Upptäck detta verktyget !
Gör vår demonstrationsövning.

Prova verktyget med dina egna övningar !
Skicka oss en eller fler av dina övningar, och vi ska använda dem för att utarbeta en anpassad demonstration.

Börja enkelt
Vi kunde börja med nivå bedömning tester. Du får veta om dina besökare och ska få deras testresultat i din e-post låda. Det snabbasts sättet att se LearnInTouch i aktion!

Förbättra kontakten mellan din lärare och deras deltagare
Skolan är omedelbart underrättas om varje ny kontakt och kan bedriva sin framtida deltagare på ett lekfullt sätt.

Språktester för dina deltagare
Deltagare kan erbjudas online språkövningar så att bedöma deras kompetens och ge dem råd om en språkkurs.
 
Att förenkla arbetet för lärare
Skolan erbjuder en användningsfärdigt kursmaterial till sina lärare. Läraren skickar lektioner och övningar till sina deltagare. Övningsresultaten skickas automatiskt till läraren som slipper göra manuella korrigeringar.

Hjälpa till deltagarna
Deltagarna påminns i förväg om sin nästa lektion. De kan läsa lektionen, göra en övning och se resultatet omedelbart. Redo att möta sina lärare, njuter de mer av sin undervisning.
Subscribe to our newsletters
Email: